Neurostim tDCS

Neurostim har gleden av snart å kunne tilby en ny behandlingsmetode for kroniske smerter.

tDCS er en ny behandlingsmetode for kroniske smerter som påvirker måten hjernen bearbeider smerte på. Behandlingen foregår ved at det festes elektroder på hodet, som fører svak likestrøm. Behandlingen er smertefri og varer i 20 minutter, og gjentas mellom 5-10 ganger.

Vi åpner dette behandlingstilbudet i løpet av vinteren/våren 2019. Ved interesse for å motta tDCS-behandling, eller ved spørsmål, ta kontakt på:

post@neurostim.no
eller skriv til oss via facebooksiden Neurostim Helsetjenester.

Omfattende norsk og internasjonal forskning de siste 15 årene har vist at tDCS behandling kan gi langvarig smertereduksjon ved f.eks fibromyalgi eller kronisk neuropatisk smerte.

- Neurostim Helsetjenester AS benytter utstyr som er utviklet og produsert i Skandinavia.

- Behandlingen retter seg mot ikke-akutte smerter, og smerter der det ikke ligger åpenbar skade eller kjent pågående alvorlig sykdom til grunn.

- Behandlingen er CE-godkjent for klinisk bruk.

- tDCS-behandlingen modulerer hjerneaktivitet i primær motor cortex.

- Stimuleringen aktiverer nevrale kretser som er involvert i sensorisk og emosjonell smerteprosessering, samt nedadgående smertemodulerende prosesser.

- tDCS kan bli effektivt anvendt ved: Fibromyalgi eller kronisk neuropatisk smerte.

- Ved andre smertetilstander, ta kontakt for vurdering.

Individuelt tilpasset behandling, i klinikken eller hjemme.

- Behandlingen kan tilpasses den enkelte pasient. Behandlingsprotokollen anbefaler 10 sesjoner, hver med stimuleringstid 20 minutter plus 10 minutter forberedelse totalt omtrent 30 minutter. Behandlingen kan gjøres hjemme hos pasienten eller i klinikken lokalisert i Brønnøysund på Helgeland.

Behandlingen kan foregå i klinikk eller i pasientens eget hjem med oppfølging via videokonsultasjon.

Sikkerhet

- tDCS smerteterapi er godt tolerert hos pasientene.

- tDCS smerteterapi er uten alvorlige bivirkninger. En nylig reviewartikkel som tok for seg sikkerhet ved tDCS konkluderte med at etter 40 000 behandlingssesjoner kan man slå fast at tDCS en trygg behandlingsmetode, også for eldre og ungdom.

- Neurostim Helsetjenester innehar kompetanse for å kunne gjennomføre tDCS på en optimal måte. Asbjørn Fagerlund er autorisert psykolog med doktorgrad på tDCS- og har publisert om metoden i verdensledende tidsskrift, og Sigrid Olsen er norsk autorisert lege.

Av sikkerhetshensyn tilbys ikke tDCS hos Neurostim Helsetjenester til:

  • Personer som er gravide
  • Personer med metallimplantater i hodet
  • Personer med pacemaker
  • Akutt eksem i hodebunnen i området der elektroden festes
  • Behandlingen retter seg mot kronisk smerte. tDCS tilbys derfor ikke til personer med nylig oppstått smerteproblematikk som har ukjent årsak og som ikke er undersøkt i helsevesenet.

Priser

Alle prisene inkluderer forsamtale om den aktuelle smerteproblematikken, gjennomgang av behandlingen og kontroll av kontraindikasjoner. Prisene er veiledende. Behandlingen kan tilpasses hver enkelt.

Neurostim Helsetjenester mottar ingen form støtte eller refusjon fra det offentlige. Pasientene må dermed betale behandlingen i sin helhet.

Pris for hjemmebehandling: Det vil gi instruks i bruk enten over video eller ved at pasienten oppsøker klinikk for sin første behandlingssesjon. Pasienten får deretter anledning til å ha apparatet med nødvendig tilbehør hjemme hos seg og selv-administrere behandlingen, og returnerer det deretter til Neurostim. Frakt tilkommer.

5 sesjoner 3900,-

10 sesjoner 5900,-

Pris for behandling i klinikk:

5 sesjoner 3900,-

10 sesjoner 5900-

Pris for vedlikeholdsbehandling / enkeltsesjoner:

Pris etter avtale.

Ved interesse, kontakt oss post@neurostim.no eller skriv til oss på facebooksiden Neurostim Helsetjenester.

Utvikling og design av
Vecora